Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Jeśli potrzebujesz odbyć szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) lub jesteś już przed egzaminem, polecamy stronę do treningu i sprawdzenia swojej wiedzy online: e-testy.edu.pl Strona ta może być przydatna również dla osób które są przed recertyfikacją.

Kurs KPP jest przeznaczony przede wszystkim dla osób pracujących w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Głównymi odbiorcami tego typu szkoleń są jednostki takie, jak: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Wojsko, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, GOPR (dla osób bez wykształcenia kierunkowego medycznego), TOPR (dla osób bez wykształcenia kierunkowego medycznego), stowarzyszenia i organizacje które w działaniach statutowych mają wpisaną współpracę z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Osoba która kończy kurs Kwalifikowanej Pierwsze Pomocy otrzymuje tytuł ratownika (nie mylić z zawodem ratownik medyczny).

Czas trwania kursu: 66 godzin.

Czynności wykonywane w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy

  • Wstępna segregacja medyczna;
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
  • Postępowanie w przypadku krwotoków zewnętrznych (w tym opatrywanie ran);
  • Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć stawów;
  • Postępowanie z osobą wychłodzoną lub przegrzaną;
  • Wstępne postępowania przeciwwstrząsowe poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochrona termiczna osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  • Stosowanie tlenoterapii biernej;
  • Ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
  • Wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Gdzie odbyć szklenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Wykaz jednostek szkolących w wyżej wymienionym zakresie pojawi się na stronie wkrótce.