Konsekwencje odstąpienia od obowiązku realizacji doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Konsekwencje odstąpienia od obowiązku realizacji doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Aktualnie ratownicy medyczni mają obowiązek doskonalenia zawodowego. Co ciekawe większość ratowników medycznych pracujących obecnie w swoim zawodzie nabyła ten obowiązek już po uzyskaniu dyplomu (zdobyli dyplom przed 2007 rokiem), mimo tego prawo obciąża  kosztami wyłącznie ratowników medycznych. Tylko niektórzy pracodawcy organizują kursy doskonalenia zawodowego oraz inne formy kształcenia, za które ratownicy medyczny nie muszą płacić. Z tych względów mimo świadomości jak ważne jest doskonalenie zawodowe w tym zawodzie, jest to temat który budzi dużo kontrowersji oraz niechęć.

Wśród ratowników medycznych, pracodawców czy nawet prawników obserwujemy podzielone zdania na temat możliwych konsekwencji odstąpienia od doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Głównym powodem jest to, że w rozporządzeniu nie określono czym skutkuje odstąpienie od doskonalenia. Aby poznać aktualne interpretacje prawa przez pracodawców poprzez ich praktykę, przeprowadziliśmy badanie wśród ratowników medycznych na temat skutków odstąpienia od doskonalenia zawodowego.

Wyniki badania

Narzędziem był sondaż diagnostyczny, rozprowadzany i zbierany w sposób anonimowy. W badaniu wzięło udział 120 ratowników medycznych, z czego 25% to kobiety, 75% mężczyźni (ryc. 1).

doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych1-plec

Ryc. 1 Udział kobiet i mężczyzn w badaniu.

Większość osób biorąca udział w badaniu pracowała w zespołach ratownictwa medycznego (45%), na drugim miejscu były szpitalne oddziały ratunkowe (42,5%), 12,5% pracowało w takich jednostkach, jak: Państwowa Straż Pożarna, firmy świadczące usługi w zakresie transportu medycznego, Straż Graniczna, Policja, Siły Zbrojne) (ryc. 2).

Miejsca pracy ratowników medycznych

Ryc. 2 Miejsca pracy ratowników medycznych biorących udział w badaniu.

W badanej grupie 60,83% osób deklaruje że realizowało doskonalenie zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, 39,17% stwierdzało że nie dopełniło takiego obowiązku.

doskonalenie-zawodwoe-ratownikow-medycznych3-czy-realizujesz-obowiazek-doskonalenia

Ryc. 3 Rozkład odpowiedzi na pytanie o realizację doskonalenia zawodowego.

Osoby które wybrały w poprzednim pytaniu odpowiedź „Nie” zostały zapytane o to czy w wyniku zaniechania doskonalenia spotkały ich konsekwencje. W tej grupie 6,38% zadeklarowało, że nie miało żadnych negatywnych konsekwencji, 93,62% stwierdziło że takie konsekwencje wystąpiły.

3-czy-spotkaly-ciebie-konsekwencjke-braku-doskonalenia-zawodowego-ratownikow-medycznych

Ryc. 4 Czy spotkały Ciebie negatywne konsekwencje braku doskonalenia zawodowego?

Rodzaje negatywnych konsekwencji, jakie odnotowano: Warunkowe przedłużenie umowy, pracodawca zgodził się przesunąć termin zdania karty doskonalenia zawodowego (47,73%), Obniżenie stawki godzinowej (w przypadku umów cywilnoprawnych) lub zabranie premii w przypadku umowy o pracę (31,82%), Zwolnienie z pracy – rozwiązanie umowy lub brak możliwości przedłużenia kończącej się umowy (13,64%), Przeniesienie na inne stanowisko pracy (6,82%).

4-jakie-konsekwencje-braku-doskonalenia-zawodowego-ciebie-spotkaly

Ryc. 5 Jakie konsekwencje braku doskonalenia zawodowego Ciebie spotkały?

Konsekwencje odstąpienia od obowiązku doskonalenia ratowników medycznych – Podsumowanie

Jak widać z powyższego zestawienia, pracodawcy mimo braku rozporządzeń regulujących skutki w przypadku niedopełnienia doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, stosują bardzo różnorodne postępowanie. Od braku reakcji, poprzez przesunięcie terminu zakończenia okresu doskonalenia zawodowego (w rozporządzeniu  MZ nie ma na ten temat ani słowa) po rozwiązanie lub nieprzedłużanie umowy z ratownikiem medycznym.

Powyższy wpis nie ma na celu zniechęcania do doskonalenia zawodowego, pamiętajmy że każdy ratownik powinien doskonalić się nie po to aby zbierać punty edukacyjne, tylko po to żeby poprawiać swoje umiejętności i poszerzać wiedzę.

Jeśli nie uzyskałeś jeszcze puli 200 punktów edukacyjnych, zachęcamy do sprawdzenia oferty naszych partnerów poniżej:

Potrzebujesz więcej informacji na temat szkoleń dla ratowników medycznych? Przejdź na stronę: kursy dla ratowników


Warning: Undefined variable $comment_count in /home/statystyka/domains/kursy-dla-ratownikow.pl/public_html/wp-content/themes/franz-josef/comments.php on line 41

    • Rafal, 5 marca, 2018, 9:32 pm

    Odpowiedz

    Bardzo dobry tekst.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.