KDZRM

KDZRM

KDZRM czyli kurs doskonalenia zawodowego ratowników medycznych jest obowiązkowym elementem w każdym cyklu edukacyjnym. Kurs trwa najczęściej 60 godzin, po zaliczeniu go ratownik medyczny otrzymuje 120 punków edukacyjnych.

Darmowe lub częściowo dofinansowane kursy doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych znajdują się na stronie cmkp.edu.pl

Jeśli jesteś zainteresowany dodaniem informacji o szkoleniach, prześlij swoje zgłoszenie przez formularz: dodaj ofertę szkoleń dla ratowników medycznych

Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych

Wielu ratowników medycznych pracujących na umowach cywilno-prawnych nie jest świadoma, że to nie pracodawca występuje o wydanie karty doskonalenia zawodowego (zielona książeczka), to ratownik medyczny samodzielnie zgłasza się po odbiór karty do odpowiedniego podmiotu, który w danym województwie jest odpowiedzialny za to zadanie.
Ratownik medyczny potwierdza w karcie doskonalenia zawodowego ukończony i zaliczony kurs doskonalący oraz ukończone seminarium oraz zaliczone inne formy doskonalenia. W następnej kolejności karta jest przedkładana podmiotowi zatrudniającemu / współpracującemu (w przypadku kontraktu) celem potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Kto płaci za doskonalenia zawodowe ratowników medycznych

Aktualnie obowiązkowe doskonalenia zawodowe jest w 100% płatne przez uczestników. Można jeszcze znaleźć kilka ofert kursów dla ratowników dofinansowanych przez Unię Europejską lub liczyć na dofinansowanie przez pracodawcę (o co bardzo trudno). Dlatego najpopularniejszą formą doskonalenia stały się i nadal są kursy internetowe dla ratowników medycznych. Nie ulega wątpliwości że kryterium finansowe w przypadku tak małych zarobków w ratownictwie medycznym pozostanie kluczowe.